GEDRAGSCODES

Gedrags- en Ethische code voor SPORTERS ter bevordering van

veiligheid, gezondheid en welbevinden (GYMFED)

1        INLEIDING

Alle clubs aangesloten bij GYMFED volgen het beleidsdocument Veiligheid, Gezondheid en Welbevinden van GYMFED voor trainers en clubs. Zij erkennen dat ze een verplichting hebben om zorg te dragen voor de integriteit van hun leden. Zij stellen zich tot doel een correcte ondersteuning en begeleiding aan alle leden te geven zodat vragen en problemen aangepakt worden. GYMFED onderstreept dat alle betrokkenen – en specifiek de trainers – zich houden aan de principes van goed gedrag, zich op ethisch vlak onberispelijk dienen te gedragen en dat ze een voorbeeld zijn voor eenieder die betrokken is bij het clubleven.

Dit document is opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES).

2        GEDRAGSCODE
2.1        Praktisch
 1. Kledij en materiaal – zie ook algemene richtlijnen – (gymnastiek)kledij
 2. Sporters worden verzocht om te trainen in gepaste gymnastiek- of sportkledij. Sporters dragen comfortabele kleding om een vrije beweging mogelijk te maken, maar de kledij mag omwille van veiligheidsredenen niet te open, los of fladderend zijn.
 3. Het is niet toegestaan aan de sporters om sieraden te dragen tijdens de trainingssessies of competitiemomenten, kleine knopjes als oorringen zijn toegelaten (conform de FIG-normen, uitgez. Freerunning/parkour)

Voor Freerunning/parkour: sieraden mogen geen risico inhouden voor anderen, het materiaal of zichzelf.

 • De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verloren of gestolen voorwerpen. Het is raadzaam om kledingstukken en andere bezittingen te etiketteren met de naam van de sporter erop.
 • Het gebruik van GSM, smartphones en tablets is niet toegestaan tijdens de trainingen en wedstrijden. Tenzij dit gebruikt wordt in functie van de les en na toestemming van de trainer (vb. beeldanalyse).
 • Begin en einde training
 • De training begint stipt op de tijdstippen die aangeduid staan op het uurrooster van de club.
 • Sporters zijn verplicht om zich om te kleden in de kleedkamers/ruimtes wanneer deze voorzien zijn.
 • Sporters mogen nooit trainen (inclusief de opwarming) bij afwezigheid van een trainer, tenzij (vb. bij het te laat komen van de trainer wegens overmacht) de sporters +18 jaar zijn en dit vooraf opgenomen is in het Huishoudelijk Reglement van de club.
 • Het is aangeraden dat de sporters op voorhand de trainer inlichten indien zij niet (tijdig) aanwezig kunnen zijn bij de les/training.
2.2        Respect
 1. Voor eigen gezondheid
 2. Sporters worden gevraagd om aandacht te besteden aan hun eigen persoonlijke hygiëne.
 3. Sporters mogen niet trainen als ze niet voldoende fit zijn.
 4. Sporters die medicatie gebruiken (bijv. inhalator) worden verwacht de trainer en/of het clubbestuur hiervan in te lichten. Indien de gebruikte medicatie voorkomt op de dopinglijst moet de competitiesporter een attest van medische noodzaak bij zich hebben op elke training/wedstrijd. Meer info op www.dopinglijn.be
  Voor een minderjarige recreant is een doktersattest voldoende.
 5. Sporters dienen over een geldige verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ te beschikken. Dit gebeurt automatisch via lidmaatschap GYMFED.
 6. Sporters voeren geen bewegingen uit (indoor noch outdoor) die niet geoefend werden of die de sporter niet onder de knie heeft.
 • Voor anderen
 • Sporters kunnen geschorst of indien nodig definitief uitgesloten worden, indien zij zich ongepast gedragen. Dit ongepast gedrag omvat onder andere pesten, beledigen, grof taalgebruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag, stelen, discriminatie, …. Tijdelijke of definitieve uitsluiting kan enkel plaatsvinden indien de vooraf vastgelegde tuchtprocedure werd gevolgd. Discriminatie van kinderen uit minderheidsgroepen wordt niet geaccepteerd.
2.3        Specifiek voor Freerunning/parkour
 1. Respect voor de omgeving
  1. De sporter traint niet op illegale plaatsen of privéterrein zonder toestemming.
  1. De sporter checkt de obstakels die hij/zij wil gebruiken op stabiliteit en veiligheid en maakt niks stuk.
  1. De sporter respecteer de buurtbewoners. Maakt geen lawaai en laat geen afval achter.

 2. Respect voor de sport
  1. De sporter brengt Freerunning/parkour nooit in verband met illegale activiteiten.
  1. De sporter ruimt de ‘spot’ op voor en na de training.
  1. De sporter neemt actief verantwoordelijkheid op wanneer iets beschadigd wordt.
  1. Bij vragen of opmerkingen door voorbijgangers geeft de sporter vriendelijk meer informatie. De sporter gaat niet in discussie met voorbijgangers, ook als hij/zij (on)terecht wordt weggestuurd.

Bijkomende vragen rond dit document of hulpvragen kunnen gericht worden aan de Ethische Commissie:

Mail: api@gymfed.be

Ilse Arys

Algemeen Manager Gymfed

www.gymfed.be

www.knappedurvers.be Instagram: knappe_durvers_wuustwezel Facebook: KnappeDurversWuustwezel

%d bloggers liken dit: