Aanpassing planning TGV CORONA-MAATREGELEN

Beste leden en ouders,

U hebt vast al vernomen dat er weer aanpassingen op de tafel liggen in verband met de Corona-aanpak eind januari 2021.

Men wilt bubbels van max 10 personen in de vrije tijd, en een keuze opleggen voor één hobby om zo de virusverspreiding te beperken. Vooral voor de jonge kinderen zal dit veranderingen teweeg brengen.

Bij Knappe Durvers wachten we ongeduldig de besluiten van de verschillende niveaus af, want we willen natuurlijk zoveel mogelijk kinderen laten bewegen.

We hebben even tijd nodig om uit te puzzelen hoe we de lessen organiseren en begrijpen dat U graag stappen van andere organisaties afwacht.  Daarom annuleren we zaterdag alle lessen.

We zouden graag voor zaterdagavond van u vernemen voor welke hobby u kiest en dit in een korte mail te bevestigen aan de Knappe Durvers. We hopen ten laatste zondag een planning voor de eerste dagen door te sturen.

Deze vraag zal u ook per mail ontvangen.

We rekenen op ieders verantwoordelijkheidszin om u te beperken tot één hobby.

Wij registreren de naam van uw kind, dit is tevens de toelating om deel te nemen aan de gekozen les.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Knappe Durvers